Yuvarlak içinde ® işareti nedir?

TM, ® ve © işaretleri ne anlama gelir?

Yuvarlak içinde ® işareti nedir ve ne anlama gelir? 

Tescil ettirilen marka tescili belgesi, belgede yazılı olan ürün ve hizmetler üzerine markayı koyma ve kullanma hakkı verir ve sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve taklit edenlere ihtarname çekme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma hakkı ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını sağlar.

Marka tescili, sahibine markanın üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı veya karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi biri işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. 

Ayrıca tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak da gösterilebilmaktedir...

Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar. Tescilsiz marka kullanımı yasal olmasına rağmen; aynı mal yada hizmetle ile ilgili olarak daha önce tescilli bir markanın varlığı karşısında hem markaya yapılan yatırımların tümüyle boşa gitmesi, hem de hukuk ve ceza davaları ile karşı karşıya kalma riski nedeniyle son derece sakıncalıdır.

Markanın bir değer, bir sermaye, kıymeti milyar dolarlarla ölçülen bir mal varlığı olduğu bilincine varmanız ve onu tescil ile korumanız, ileride telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalmamanız için önemlidir.

"Müseccel Marka" tescil edilmiş ve tescilli olarak korunan marka anlamına gelmektedir. Yuvarlak içinde ® işaretinin açılımı "Register" olarak okunmakta ve 'Tescillidir' anlamında mal ve hizmetlerde marka yanında kullanılmaktadır. TM işaretinin açılımı 'Trade Mark' olarak okunmakta ve 'Ticari Marka' anlamına gelmektedir.

Tescil başvurusu yapılmış ve henüz tescil edilerek marka tescil belgesine bağlanmamış markalar için kullanılmaktadır. Yuvarlak içinde © işaretinin açılımı ise "Copyright" olarak okunmakta ve 'Telif Hakkı" anlamında kullanılmaktadır.

3 Responses to "Yuvarlak içinde ® işareti nedir?"